Czas Present Simple w trzeciej osobie ćwiczenie

Napisz następujące czasowniki w trzeciej osobie liczby pojedynczej w języku angielskim.
1. to readhe
2. to thinkhe
3. to flyit
4. to danceshe
5. to gohe
6. to finishit
7. to haveshe
8. to watchhe
9. to loveshe
10. to hatehe