Codzienne czynności w języku angielskim odpowiedzi

  • clean your teeth
  • get dressed
  • have a shower
  • wake up
  • go for a walk
  • go for a run
  • catch a bus
  • cook a meal
  • go to the gym
  • meet friends