Angielskie przyimki ćwiczenie

Wybierz właściwe przyimki aby uzupełnić następujące zdania w języku angielskim.
1. I go to school foot.
2. I wait for the bus the bus-stop.
3. The bus arrives the bus stop.
4. I get the bus. (wsiadam)
5. I get the bus. (wysiadam)
6. He’s college with me.
7. His parents are doctors our local hospital.
8. He lives a very small house.
9. I wake up 6.30.
10. I go for a walk the afternoon.