Czasowniki ze środkami transportu w angielskim ćwiczenie

Wybierz właściwe wyrazy aby uzupełnić następujece zdania w języku angielskim.
   arrives      get      go      pay      reaches      take      takes      wait   
I sometimes to school on foot, but usually I a bus because it’s quicker by bus.
I for the bus at the bus-stop. When it at the stop, I on and my fare.
When the bus the school, I get off, The journey about half an hour.