Future Simple charakterystyczne słówka

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Future Simple
Zastosowanie czasu Future Simple
Charakterystyczne słówka w Future Simple
Mowa zależna w czasie Future Simple
Strona bierna w czasie Future Simple
Going to vs Future Simple
Ćwiczenia Future Simple

Czasami możemy spotkać słówka lub zwroty, które dosyć często występują z czasem Future Simple. Do nich należą:

Probably

I'll probably be home late tonight.
Prawdopodobnie będę w domu późno dzisiaj wieczorem.

I expect

I haven't seen Peter today. I expect he'll call this evening.
Nie widziałem dzisiaj Piotra. Spodziewam się, że zadzwoni dzisiaj wieczorem.

(I'm) sure

Don't worry about the test. I'm sure you'll pass.
Nie martw się o test. Jestem pewien, że zdasz.

(I) think

Do you think Peter will like the gift we bought him?
Czy sądzisz, że Piotrkowi spodoba się prezent, który mu kupiliśmy?

(I) don't think

I don't think the exam will be very difficult.
Nie sądze, że egzamin będzie bardzo trudny.

I wonder

I wonder what will happen.
Zastanawiam się co się wydarzy.

I hope

I hope Bob will pass the exam.
Mam nadzieję, że Bob zda egzamin.
Generalnie używamy po I hope czas teraźniejszy, na przykład:
I hope Bob passes the exam.