Future Simple mowa zależna

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Future Simple
Zastosowanie czasu Future Simple
Charakterystyczne słówka w Future Simple
Mowa zależna w czasie Future Simple
Strona bierna w czasie Future Simple
Going to vs Future Simple
Ćwiczenia Future Simple

Budowę zdań w stronie biernej (Passive Voice) w czasie Future Simple rozpoczniemy od przykładowych dwóch zdań. Pierwsze z nich jest napisane w stronie czynnej (Active Voice) natomiast drugie zdanie jest w stronie biernej.

I will write a letter.
The letter will be written.

Tabelka poniżej pokazuje z jakich elementów składa się przedstawione wcześniej zdanie w Passive Voice.

podmiot + will + be + past participle

W omawianym zdaniu możemy wyróżnić następujące elementy: podmiot zdania, wyraz will, który jest czasownikiem posiłkowym służącym wyłącznie do tworzenia czasu przyszłego i który w tym konteście nie ma polskiego odpowiednika. Kolejną częścią składową jest czasownik be oraz past participle czyli trzecia forma czasowników nieregularnych lub też w przypadku czasowników regularnych jest to ich czas przeszły.

Kolejna tabelka pokazuje zdania w stronie czynnej i biernej wraz z tłumaczeniami na język polski.

I will write a letter.
(Ja) Napiszę list.
The letter will be written.
List będzie napisany.