Future Simple mowa zależna

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Future Simple
Zastosowanie czasu Future Simple
Charakterystyczne słówka w Future Simple
Mowa zależna w czasie Future Simple
Strona bierna w czasie Future Simple
Going to vs Future Simple
Ćwiczenia Future Simple

Naukę mowy zależnej w czasie Future Simple poznamy na przykładzie następującego zdania:

"I will write a letter tomorrow", he says.
"Napiszę list jutro", on mówi.

Jeżeli będziemy chcieli zamienić następujące zdanie na mowę zależną czyli Reported Speech to będzie ono wyglądało w następujący sposób:

He says (that) he will write a letter tomorrow.
On mówi, że napisze list jutro.

Na przykładzie zdania powyżej widzimy, że jeżeli czasownik relacjonujący (w naszym przypadku jest to say) występuje w czasie teraźniejszym, to wówczas nie następuje zamiana czasu w relacjonowanej wypowiedzi. Następny przykład pokazuje co się stanie, jeżeli słówko relacjonujące zostanie użyte w czasie przeszłym.

"I will write a letter tomorrow", he said.
"Napiszę list jutro", on powiedział.

Relacjonując to zdanie w mowie zależnej zajdą w nim następujące zmiany:

He said (that) he would write a letter the next day / the followig day.
On powiedział, że napisze list następnego dnia.

Jak widzimy w mowie zależnej zaszły następujące zmiany: zmienił się zaimek osoby ( z I na he), zmienił się wyraz will na would, a także zmieniło się określenie czasu z tomorrow na the next day lub the following day. Tabelka poniżej podsumowuje zmiany jakie zachodzą przy tworzeniu mowy zależnej w czasie Future Simple.

He says (that) will will tomorrow tomorrow
He said (that) will would tomorrow the next day / the following day