Angielskie przymiotniki przeciwstawne ćwiczenie

Dopasuj angielskie wyrazy przeciwstawne.
cold
fantastic
expensive
good
correct
happy
sad
big
old
single