Tworzenie pytań w języku angielskim ćwiczenie

Napisz pytania do podanych odpowiedzi w języku angielskim. Pamiętaj w użyciu znaku zapytania na końcu zdań! W tłumaczeniach nie używaj skróconych form lecz wyłącznie pełne wyrazy np. zamiast pisać "What's" napisz "What is".

Chris.

C-H-R-I-S

I’m from London.

15 Parkhill Road, Greendale

G16 4 PX

I’m 25 years old.

No, I’m not. I’m single.

My home phone number is 782 5236

My mobile number is 089 154 634

abarret@bt.com