Pytania w języku angielskim w tłumaczeniach

 • Ile masz lat?
 • How old are you?
 • Czy jesteś żonaty?
 • Are you married?
 • Jaki jest twój adres?
 • What’s your address?
 • Jaki jest twój numer komórki?
 • What’s your mobile number?
 • Jaki jest twój adres email?
 • What’s your email address?
 • Jak to się pisze?
 • How do you spell it?
 • Czy masz braci i siostry?
 • Do you have brothers and sisters?
 • Ile oni mają lat?
 • How old are they?
 • Miło mi ciebie spotkać.
 • Nice to meet you.
 • Jak on ma na imię?
 • What’s his name?