Past Continuous budowa

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Past Continuous
Zastosowanie czasu Past Continuous
Pytania w czasie Past Continuous
Przeczenia w czasie Past Continuous
Mowa zależna w Past Continuous
Strona bierna w Past Continuous
Krótkie odpowiedzi w Past Continuous
Ćwiczenia Past Continuous

Past continuous jak tworzymy? Budowę zdań w czasie Past Continuous nalepiej jest rozpocząć od przykładowego zdania:

I was writing a letter.

Teraz możemy nazwać poszczególne części zdania w omawianym czasie.

podmiot + to be (was / were) + czasownik z -ing + dopełnienie

Past continuous jak rozpoznać. Zdania w tym czasie zbudowane są z następujących części: podmiot zdania, forma czasownika to be (być) czyli was albo were (w zależności od osoby podmiotu zdania), czasownik z końcówką ing oraz dopełnienie, którego użycie nie zawsze jest konieczne. Już na piewszy rzut oka widać bardzo duże podobieństwo do czasu Present Continuous, który jest jedym z pierwszych czasów jakie są wprowadzane na lekcjach języka angielskiego. Zasadniczo jedyna różnica pomiędzy tymi dwoma czasami polega na różnych formach czasownika to be. W przypadku czasu teraźniejszego ciągłego (Present Continuous) jest to am, is, które zamieniane są w czasie przeszłym na was oraz are, którego odpowiednik stanowi were. Tabelka poniżej przedstawia przykładowe zdania dla wszystkich osób w czasie Past Continuous.

Liczba pojedyncza
I was writing
waiting
running
beginning
lying
You were
He / She / it was
Liczba mnoga
We / You / They were eating
sleeping
drinking
watching
going

Kolejna tabelka przedstawia zasady pisowni obowiązujące przy tworzeniu czasu Past Continuous. Warto jest zaznaczyć, że są one dokładnie takie same jak zasady stosowane w przypadku czasu Present Continuous.

Czasowniki zakończone na -e make making
write writing
drive driving
Czasowniki zakończone na -ee agree agreeing
see seeing
Czasowniki zakończone spółgłoską poprzedzoną samogłoską,
podwajają spółgłoskę
hit hitting
let letting
put putting
run running
sit sitting
Czasowniki dwusylabowe:
ostatnia spółgłoska podwaja się gdy ostatnia sylaba jest akcentowana
forget forgetting
prefer preferring
upset upsetting
Czasowniki zakończone na -ie lie lying
tie tying
Czasowniki zakończone na -c picnic picnicking
Czasowniki zakończone na -y carry carrying
enjoy enjoying
hurry hurrying
Wyjątki! age ageing
dye dyeing
singe singeing
budget budgeting
enter entering