Past Continuous pytania

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Past Continuous
Zastosowanie czasu Past Continuous
Pytania w czasie Past Continuous
Przeczenia w czasie Past Continuous
Mowa zależna w Past Continuous
Strona bierna w Past Continuous
Krótkie odpowiedzi w Past Continuous
Ćwiczenia Past Continuous

Zasada obowiązująca przy tworzeniu pytań w czasie Past Continuous jest taka sama jak w przypadku czasu Present Continuous. Najpierw jednak spójrzmy na zdanie twierdzące w czasie Przeszłym Ciągłym.

You were writing an email at 5 p.m.

Teraz utwórzmy pytanie brzmiące w języku polskim: "Czy (ty) pisałeś maila o 5 popołudniu?".

Were you writing an email at 5 p.m.?

Jak widzimy nasze pytanie powstało poprzez zmianę kolejności wyrazów. Przed podmiotem zdania you został użyty czasownik w formie przeszłej were. W tym miejscu warto jest zauważyć, że w polskim tłumaczeniu wyrazem na początku pytania jest wyraz czy. Niestety w naszym przykładnie nie znajdziemy angielskiego odpowiednika tego słowa. Pytania rozpoczynające się od was, were będzą rozpoczynały się w języku angielskim od słowa czy. Należy pamiętać, że sama zmiana szyku wyrazów tworzy formę pytającą. Innym pytaniem może być na przykład: "Kiedy pisałeś maila wczoraj?". W języku angielskim będzie ono brzmiało w następujący sposób:

When were you writing an email

Jak widzimy na przykładzie powyżej, w przypadku pytań rozpoczynających się od takich słów jak when, where, how, what etc. musimy pamiętać o zachowaniu określonej kolejności wyrazów w pytaniu tzn. o użyciu przed podmiotem zdania were albo was, w przeciwnym razie zdanie będzie miało charakter zdania twierdzącego.

Tabelka poniżej pokazuje tworzenie pytań w czasie Past Continuous dla wszystkich osób w liczbie pojedynczej i mnogiej.

Liczba pojedyncza
Was I writing?
waiting?
running?
beginning?
lying?
Were you
Was he / she / it
Liczba mnoga
Were we / you / they eating?
sleeping?
drinking?
watching?
going?