Czas Past Continuous

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Past Continuous
Zastosowanie czasu Past Continuous
Pytania w czasie Past Continuous
Przeczenia w czasie Past Continuous
Mowa zależna w Past Continuous
Strona bierna w Past Continuous
Krótkie odpowiedzi w Past Continuous
Ćwiczenia Past Continuous

Past Continuous definicja: jeden z czasów w języku angielskim, którego odpowiednikiem w języku polskim może być czas Przeszły Ciągły, służący do wyrażania czynności, które miały miejsce w przeszłości w określonym przedziale czasowym i które były w trakcie wykonywania. Używając tego czasu jesteśmy zainteresowani podkreśleniem faktu, że czynność była wykonywana, a nie że została wykonana. Jeżeli interesuje nas druga z wymienionych sytuacji, wówczas powinniśmy użyć czasu Past Simple.

Past continuous jaki to czas? Jest to czas należący do grupy czasów przeszłych i czasami funkcjonujący pod nazwą Past Progressive. Chociaż generalnie odnosi się on do sytuacji mających miejsce w określonym momencie w czasie, nie jest konieczne wykorzystywanie określeń czasu w zdaniach zbudowanych w oparciu o ten czas. Jeżeli jasno wynika z kontekstu rozmowy czy sytuacji nie musimy używać określeń odnoszących się do konkretnego momentu w czasie.