Przysłówki częstotliwości angielski ćwiczenia 2

Uszereguj następujące wyrazy we właściwej kolejności aby utworzyć poprawne zdanie w języku angielskim.
Twoja wyszukiwarka