Angielski pytania o podmiot i dopełnienie ćwiczenie

Przetłumacz na język angielski następujce zdania.
1. Kto lubi Marka?
?
2. Kogo lubi Marek?
?
3. Kto chce filiżankę kawy?
a cup of coffee?
4. Kto wygrał mecz?
the match?
5. Kto zna poprawną odpowiedź?
the right answer?
6. Kogo ty już znasz w tej klasie?
in this class?
7. Kto powiedział tobie wiadomość?
the news?
8. Komu powiedziałeś wiadomość?
the news?
9. Kto złamał mój długopis?
my pen?
10.Do kogo wczoraj dzwoniłeś?
yesterday
11. Kto do ciebie wczoraj dzwonił?
yesterday?
12. Kto poszedł wczoraj na mecz?
to the match yesterday?