Czasowniki nieregularne: be, beat, become, begin, bend ćwiczenie

Uzupełnij brakujące formy czasowników nieregularnych w języku angielskim.
Znaczenie Verb Past simple Past participle
1. być
2. bić
3. stawać się, stać się
4. zaczynać
5. zginać
Twoja wyszukiwarka