Przysłowia w języku angielskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

J (3)

Jack is as good as his master.

Jam tomorrow and jam yesterday, but never jam today.

Judge not, that ye be not judged.

Twoja wyszukiwarka