Quiz z gramatyki języka angielskiego

Wybierz właściwe odpowiedzi aby uzupełnić podane zdania w języku angielskim.