Future Perfect Continuous charakterystyczne słówka

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Future Perfect Continuous
Zastosowanie czasu Future Perfect Continuous
Charakterystyczne słówka w Future Perfect Continuous
Mowa zależna w Future Perfect Continuous
Strona bierna w Future Perfect Continuous
Ćwiczenia Future Perfect Continuous

W przypadku czasu Future Perfect Continuous za charakterystyczne wyrazy można uznać FOR i SINCE, które pomagają nam określić jak długo lub od jak dawna będzie wykonywana określona czynność w przyszłości. Innymi charakterystycznymi wyrazami mogą być określenia czasowe, które pozwolą na dokładnie określić o jakim momencie w przyszłości jest mowa lub do jakiego momentu w przyszłości określona czynność zostanie zakończona np. in 2015 lub by the time you arrive itp.

by the time

By this time next week, he will have been working for this company for 15 years.
Do tego czasu w przyszłym tygodniu, będzie pracował dla tej firmy przez 15 lat.