Future Perfect Continuous zastosowanie

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Future Perfect Continuous
Zastosowanie czasu Future Perfect Continuous
Charakterystyczne słówka w Future Perfect Continuous
Mowa zależna w Future Perfect Continuous
Strona bierna w Future Perfect Continuous
Ćwiczenia Future Perfect Continuous

W języku angielskim używamy czasu Future Perfect Continuous / Progressive, gdy mówimy o czynnościach, które zakończą się przed określonym momentem w przyszłości.

He will have been doing the shopping for two hours by the time she arrives home.
On będzie robił zakupy przez dwie godziny do czasu jak ona przyjedzie do domu.


Future Perfect Continuous zastosowanie

Czas Future Perfect Continuous jest stosowany w odniesieniu do następujących sytuacji:


1. Gdy mówimy o sytuacji lub czynności, która będzie trwała określonym momencie w przyszłości.

In 2015 we will have been living in this house for 30 years.
W 2015 będziemy mieszkali w tym domu przez 30 lat.
By the time you finish school I will have been teaching English for 25 years.
Do czasu jak skończysz szkołę będę uczył angielskiego przez 25 lat.