Future Perfect Continuous mowa zależna

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Future Perfect Continuous
Zastosowanie czasu Future Perfect Continuous
Charakterystyczne słówka w Future Perfect Continuous
Mowa zależna w Future Perfect Continuous
Strona bierna w Future Perfect Continuous
Ćwiczenia Future Perfect Continuous

Naukę Mowy Zależnej (Reported Speech) w przypadku czasu Future Perfect Continuous rozpoczniemy od przykładowego zdania wraz z tłumaczeniem na język polski.

"I will have been writing emails for 2 hours by 5 p.m.", he says.
"Będę pisał maile przez 2 godziny do godziny 17", on mówi.

Nasze przykładowe zdanie jest w stronie czynnej (Active Voice). Jeżeli zamienimy je na Mowę Zależną używając czasu terazniejszego, to wówczas będzie ono wyglądało w następujący sposób.

He says (that) he will have been writing emails for 2 hours by 5 p.m.
On mówi, że będzie pisał maile przez 2 godziny do godziny 17.

Jak widzimy nie zaszły duże zmiany w przypadku użycia czasu teraźniejszego. Spójrzmy teraz co się stanie gdy użyjemy czasu przeszłego.

"I will have been writing emails for 2 hours by 5 p.m.", he said.
"Będę pisał maile przez 2 godziny do godziny 17", on powiedział.

Zdanie to w mowie zależnej będzie wyglądało w następujący sposób:

He said (that) he would have been writing emails for 2 hours by 5 p.m.
On powiedział, że będzie pisał maile przez 2 godziny do godziny 17.

W przypadku użycia czasownika relacjonującego w czasie przeszyłym w naszym zdaniu zaszły drobne zmiany. Poza zmianą zaimka osobowego z I na he, najważniejszą zmianą jest zmiana czasownika posiłkowego will na would. Dokładnie taka sama zmiana ma miejsce w przypadku Mowy Zależnej we wszystkich czasach przyszłych.

Tabelka poniżej podsumowuje zmiany jakie zachodzą w sytuacji użycia czasu Future Perfect Continuous w Mowie Zależnej.

He says (that) will will tomorrow tomorrow
He said (that) will would tomorrow the next day / the following day