Future Perfect Continuous budowa

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Future Perfect Continuous
Zastosowanie czasu Future Perfect Continuous
Charakterystyczne słówka w Future Perfect Continuous
Mowa zależna w Future Perfect Continuous
Strona bierna w Future Perfect Continuous
Ćwiczenia Future Perfect Continuous

Poznanie budowy czasu Future Perfect Continuous rozpocznijmy od poznania przykładowego zdania w tym czasie wraz z tłumaczeniem na język polski.

I will have been working for this company for 10 years by this time
next year.
(Ja) Będę pracował dla tej firmy przez 10 lat do tego czasu
w przyszłym roku.

Celowo w tym zdaniu zastosowaliśmy określenia czasu na końcu zdania, aby lepiej uzmysłowić sobie w odniesieniu do jakich sytuacji możemy używać tego czasu. Na podstawie zdania powyżej możemy określić poszczególne jego elementy.

podmiot + will + have + been + present participle
(czasownik z końcówką ing)
+ reszta zdania

Zdania w czasie Future Perfect Continuous zbudowane są z następujących elementów: podmiot zdania, czasownik posiłkowy will (nie mający swojego odpowiednika w języku polskim), forma czasownika been, present participle czyli mówiąc bardziej przystępnie forma czasownika z końcówką ing i reszta zdania. Nie zawsze jest konieczne używanie określeń czasowych zdania, jeżeli jasno wynika z kontekstu zdania o jakim momencie w czasie mówimy.

Tabelka poniżej pokazuje w jaki sposób powinniśmy używać tego czasu w odniesieniu do wszystkich osób.

Liczba pojedyncza
I / you / he / she / it 'll have been living
Liczba mnoga
We / You / They 'll have been studying English

Jak widzimy na powyższych zdaniach, forma czasu Future Perfect Continuous jest dokładnie taka sama dla wszystkich osób.

Future Perfect Continuous przeczenia

Przeczenia w czasie Future Perfect Continuous poznamy na przykładzie zdania wraz z tłumaczeniem na język polski.

I will not have been working for this company for 5 years.
(Ja) nie będę pracował dla tej firmy przez 5 lat.

Jeżeli chcemy utworzyć przeczenie w omawianym czasie powinniśmy po czasowniku posiłkowym will użyć słówka not. Sposób tworzenia przeczeń w języku angielskim jest niestety inny od sposobu w jaki tworzymy przeczenia w języku polskim. Podobnie jak w przypadku innych czasów przyszłych zawierających czasownik posiłkowy will możemy używać skróconych form przeczących. Tabelka poniżej pokazuje w jaki sposób tworzymy skrócone formy w przeczeniach.

will not = won't

Przeczące formy skrócone są dokładnie takie same dla wszystkich osób, co pokazują zdania poniżej.

Liczba pojedyncza
I / You / He / She / It won't have been working
Liczba mnoga
We / You / They won't have been working

Future Perfect Continuous pytania

Tworzenie pytań w omawianym czasie rozpoczniemy od przykładowego zdania wraz z tłumaczeniem na język polski.

Will you have been sailing for 2 weeks?
Czy będziesz żeglował przez 2 tygodniu?

Podobnie jak w przypadku pozostałych czasów przeszłych pytania tworzymy zmieniając kolejność wyrazów. Przed podmiotem powinniśmy użyć czasownika posiłkowego will. Jeżeli pytanie będzie rozpoczynało się o słówka will, to wówczas w polskim tłumaczeniu powinniśmy użyć słówka czy. Nie oznacza to jednak, wyraz will tłumaczymy jako czy. Sam szyk wyrazów tworzy pytanie, a czasownik will sygnalizuje nam, że mamy do czynienia z czasem przyszłym. Chociaż pytanie poniżej rozpoczyna się od zwrotu pytającego szyk wyrazów pozostaje zmieniony.

How long will you have been working for this company?
Jak długo będziesz pracował dla tej firmy?