Liczba mnoga rzeczowników w angielskim ćwiczenie

Napisz liczbę mnogą następujących rzeczowników.
Singular Plural
1.taxi
2.bus
3.child
4.person
5.city
6.man
7.woman
8.country
9.car
10.picture
11.shop
12.actress
13.businesswoman
14.teacher
15.address
16.capital city
17.surname
18.phone number
19.job
20.photo