Tworzenie liczby mnogiej angielskich rzeczowników ćwiczenie

Napisz następujące angielskie rzeczowniki w liczbie mnogiej.
Liczba pojedynczaLiczba mnoga
It’s a pen.They’re .
It’s a photo.They’re .
It’s a watch.They’re .
It’s a chair. They’re .
It’s a dictionary.They’re .
It’s a credit card.They’re .
It’s a city. They’re .
It’s an email. They’re .
It’s a bus. They’re .
It’s an identity card.They’re .