Angielskie kolokacje ćwiczenie

Słownictwo: wybierz właściwe wyrazy.
circle the correct
small
say
check in
count from
the stressed
understand
complete
spell your
classroom