Angielskie podstawowe czasowniki ćwiczenie

Słownictwo: czasowniki - wybierz właściwe wyrazy.
at the board
the door
to page 20
down
up
the pictures
the chart
the correct answer
saying these sounds
from 0 to 10
at a hotel