Angielskie słownictwo w tłumaczeniach

Wyjaśnienia: Polski - Angielski Angielski - Polski
Ćwiczenia: Polski - Angielski Angielski - Polski
 • POLSKI
 • Co pamiętasz?
 • zakreśl prawidłową odpowiedż
 • uzupełnij tabelkę
 • kraj
 • narodowość
 • następny numer
 • uzupełnij wyrażenia
 • mam rezerwację
 • Jak przeliterowujesz swoje imię?
 • sprawdż wyrazy
 • sprawdż dźwięki
 • ćwicz mówienie
 • podkreśl akcentowaną sylabę
 • Co potrafisz / umiesz zrobić?
 • napisz to po angielsku
 • Czy potrafisz to zrozumieć?
 • ci ludzie
 • wybierz prawidłową odpowiedż
 • autobus
 • powtórz I sprawdż
 • małe rzeczy
 • napisz wyrazy
 • tablica, deska, pokład statku
 • płaszcz
 • krzesło
 • słownik
 • kawałek papieru
 • pociąg
 • uporządkuj wyrazy
 • ludzie zostawiają książki
 • torba
 • okulary
 • parasolka
 • napisz liczbę mnogą
 • zakończenia w liczbie mnogiej
 • dowód osobisty
 • klucz
 • kieszeń
 • powiedz partnerowi
 • tutaj
 • ANGIELSKI
 • What do you remember?
 • circle the correct answer
 • complete the chart
 • a country
 • a nationality
 • the next number
 • complete the phrases
 • I have a reservation
 • How do you spell your name?
 • check the words
 • check the sounds
 • practice saying
 • underline the stressed syllable
 • What can you do?
 • write this in English
 • Can you understand it?
 • these people
 • choose the right answer
 • a bus
 • revise & check
 • small things
 • write the words
 • the board
 • a coat
 • a chair
 • a dictionary
 • a piece of paper
 • a train
 • order the words
 • people leave books
 • a bag
 • glasses
 • an umbrella
 • write the plurals
 • plural endings
 • an ID card
 • a key
 • a pocket
 • tell a partner
 • here