Liczba mnoga angielskich rzeczowników ćwiczenie

 • a phrase
 • a country
 • a sound
 • a thing
 • an umbrella
 • an ID card
 • a dictionary
 • a pocket
 • a glass
 • a watch
 • a photo
 • a holiday
 • phrases
 • countries
 • sounds
 • things
 • umbrellas
 • ID cards
 • dictionaries
 • pockets
 • glasses
 • watches
 • photos
 • holidays
Twoja wyszukiwarka