Drzewo genealogiczne po angielsku 1

Angielskie drzewo genealogiczne
Dopasuj następujące wyrazy zgodnie z drzewem genealogicznym umieszczonym powyżej.
John is Betty's
Betty is Helen's
Betty is Tony's
John is Helen's
John is Tony's
Helen is Betty's
Andrew is Betty's
Mary is John's
Tony is John's