Krzyżówka: angielskie liczebniki

Uzupełnij krzyżówkę poniżej. Aby sprawdzić swoje odpowiedzi naciśnij przycisk CHECK. Jeżeli będziesz chciał uzyskać podpowiedź naciśnij przycisk HINT, aby uzyskać kolejną literę wyrazu. Kliknij na liczbę umieszczoną w krzyżówce aby zobaczyć opis wyrazu.
  1           
     2        
3             
           
4     5          
           
6     7    8    9      
           
      10       
           
   11