Angielskie wyrazy z podziałem na grupy

Podziel następujące angielskie rzeczowniki na grupy. Wybierz właściwe wyrazy.
autumn
green
May
Saturday
October
snow
wind
rain
spring
orange