Angielskie drzewo genalogiczne 2

Angielskie drzewo genealogiczne
Dopasuj następujące wyrazy zgodnie z drzewem genealogicznym umieszczonym powyżej.
John is Jim's
Betty is Sue's
Sue is John's
Jim is John's
Sue is Helen's
Jim is Tony's
Andrew is Brenda's
Mary is Brenda's
Brenda is Sue's