Angielskie słówka rodzaju męskiego i żeńskiego 1

Podziel następujące rzeczowniki na trzy grupy. Wybierz właściwe wyrazy.
actress
cousin
bride
cook
headmaster
actor
gentleman
waiter
cleaner
driver