Tłumaczenia angielskich wyrazów i zwrotów

Explanations: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • POLISH
 • wspólne rzeczy
 • odhacz tematy
 • żonaty lub wolny
 • wiek
 • mieć coś wspólnego
 • one różne
 • rozmówcy są tacy sami
 • ja też (tak)
 • ja też (nie)
 • A co odnośnie ciebie?
 • wstaje wcześnie
 • użyj wskazówek
 • użyteczny język
 • znajdź rzeczy
 • złap autobus
 • zauważ pozycję
 • ja zwykle jadam śniadanie
 • nigdy nie jestem głodny
 • więc tak czy owak
 • to jest okropne
 • Czy jadasz mięso
 • ja jadam troszeczkę
 • nie za dużo
 • jestem naprawdę szczęściarzem
 • urocze mieszkanie
 • blisko stacji
 • wciąż mieszkam z rodzicami
 • faktycznie, rzeczywiście
 • jedynak
 • różnice pomiędzy
 • przecinek
 • kropka (w zdaniu)
 • kwadrans po ósmej
 • wpół do dziesiątej
 • przyjdź do domu
 • idź do domu
 • dopasuj waluty
 • policz swoje punkty
 • wiedza ogólna
 • przekąska w czasie lunchu
 • albo ……… albo ……..
 • ENGLISH
 • things in common
 • tick the topics
 • married or single
 • age
 • to have something in common
 • they are different
 • the speakers are the same
 • me, too
 • me, neither
 • how about you?
 • I get up early
 • use the prompts
 • useful language
 • find things
 • catch a bus
 • notice the position
 • I usually have breakfast
 • I’m never hungry
 • so anyway
 • it’s horrible
 • do you eat meat?
 • I eat a little bit
 • but not much
 • I’m really lucky
 • a lovely flat
 • near the station
 • I still live with my parents
 • actually
 • an only child
 • the differences between
 • a comma
 • a full stop
 • quarter past eight
 • half past nine
 • come home
 • go home
 • match the currencies
 • count your marks
 • general knowledge
 • a snack at lunchtime
 • either ………. or ……….