Angielskie przyimki w zdaniach ćwiczenie

Wybierz właściwe przyimki aby uzupełnić następujące zdania w języku angielskim.
Find things common.
I don’t get early.
Do you catch a bus the morning?
Where are you 4 o’clock the afternoon?
Do you have anything common?
Do you read in bed night?
Do you study the weekend?
I catch the bus half past seven.
We’re holiday.
I don’t take milk my coffee.