Podawanie czasu w języku angielskim ćwiczenie

Dopasuj godziny w języku angielskim.
twenty five to two a.m.
a quarter past twelve
twenty to seven a.m.
twenty past six p.m.
ten to five a.m.
twenty past nine a.m.
half past four a.m.
half past eight p.m.
twenty past five p.m.
twenty five past one a.m.