Meeting 02

Pisownia w języku angielskim. Wpisz brakujące litery aby uzupełnić następujące wyrazy.
1. T s d a y
2. r e p t
3. W e d s d a y
4. T r s d a y
5. e i g t
6. t w e l e
7. t c h e r
8. S a t d a y
9. w a r d b e
10. c e l i n g
11. p i c e
12. t b l e
13. s h e l e s
14. d r a e r
15. b o r d
16. f r s t
17. c a r e t
18. w r t e
19. p l s e
20. r i h t