Angielskie kolokacje

Dopasuj następujące wyrazy aby utworzyć właściwe kolokacje występujące w języku angielskim.
close
open your
repeat the
take the
listen
a window
to wear
to sit
to look
see you