Meeting 02

Narodowości w języku angielskim. Dopasuj następujące nazwy państw z odpowidającymi im nazwami narodowości.
Australia
Britain
China
France
Italy
Japan
Korea
Poland
Russia
Spain
the USA
Turkey