Szyk wyrazów w angielskich zdaniach ćwiczenia 2

Uszereguj podane wyrazy aby utworzyć prawidłowe zdania w języku angielskim.
Twoja wyszukiwarka