Szyk wyrazów w angielskich zdaniach ćwiczenia 10

Uszereguj podane wyrazy aby utworzyć prawidłowe zdania w języku angielskim.
Twoja wyszukiwarka