Szyk wyrazów w angielskich zdaniach ćwiczenia 3

Uszereguj podane wyrazy aby utworzyć prawidłowe zdania w języku angielskim.
Twoja wyszukiwarka