Szyk wyrazów w angielskich zdaniach ćwiczenia 6

Uszereguj podane wyrazy aby utworzyć prawidłowe zdania w języku angielskim.
Twoja wyszukiwarka