Czasowniki nieregularne w angielskim: 'be' - 'build' ćwiczenia

Wpisz brakujące formy czasowników nieregularnych w języku angielskim.

Znaczenie Bezokolicznik Czas przeszły Imiesłów
1. być
2. bić
3. stać się
4. zaczynać
5. zginać
6. gryźć, kąsać
7. dmuchać
8. łamać
9. przynosić
10. budować
Twoja wyszukiwarka