Szyk wyrazów w angielskich zdaniach ćwiczenia 5

Uszereguj podane wyrazy aby utworzyć prawidłowe zdania w języku angielskim.
Twoja wyszukiwarka