Kolokacje: dopasuj wyrazy (2)

Kolokacje w języku angielskim
I read
I go
I play
I write
I listen to
I watch
I go to
I visit
I do
I have a