Ludzie

Translation: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • Rzeczowniki
 • antropologia
 • bezdomny
 • bezrobocie
 • bezrobotny
 • cywilizacja
 • demografia
 • dystrybucja żywności
 • eksplozja demograficzna
 • epidemia
 • etnologia
 • gęstość zaludnienia
 • gospodarstwo domowe
 • istota ludzka
 • jednostka (ludzka)
 • klan
 • klasa społeczna
 • kolor skóry
 • kraje rozwijające się
 • kraje rozwinięte
 • krąg ludzi
 • kryzys przeludnienia
 • kultura
 • ludność/populacja
 • ludzkość
 • mieszkaniec
 • mieszkaniec miasta
 • mieszkaniec wsi
 • migracja
 • mniejszość
 • narodowość
 • naród
 • nierówność społeczna
 • obcokrajowiec
 • obywatel
 • opieka zdrowotna
 • państwo
 • planowanie rodziny
 • pochodzenie
 • pochodzenie historyczne
 • produkcja żywności
 • przeciętna długość życia
 • przeludnienie
 • przyrost naturalny
 • przyrost zaludnienia
 • rasa
 • rasa ludzka
 • równość społeczna
 • socjologia
 • społeczeństwo
 • społeczność
 • szczep/plemię
 • typ etniczny
 • urbanizacja
 • warstwa społeczna
 • wspólnota
 • wyznanie
 • wzrost
 • zerowy przyrost zaludnienia
 • .
 • Przymiotniki
 • asymilować
 • bezpaństwowy
 • demograficzny
 • emigrować
 • etniczny
 • gęsto zaludniony
 • głodować
 • imigracyjny
 • imigrować
 • jest czystej krwi Indianką
 • kolonizować
 • kurczący się
 • ludzki
 • mieszka na emigracji
 • międzynarodowy
 • migrować
 • na głowę
 • narodowy
 • on jest rodowitym londyńczykiem
 • ona jest autentyczną Japonką
 • osiedlić się
 • osób na gospodarstwo domowe
 • pochodzić z
 • przyjął obywatelstwo kanadyjskie
 • rasowy
 • rosnący
 • rosnący nieprzerwanie (np.wskaźnik)
 • rzadko zaludniony
 • spadający
 • społeczny
 • starzejący się
 • tubylczy/miejscowy
 • usta do wykarmienia
 • zaludnienie na metr kwadratowy
 • zatłoczony/przeludniony
 • zubożały
 • .
 • Czasowniki
 • przetrwać
 • rosnąć
 • spadać/maleć
 • urodzić dziecko
 • urodzić się
 • wzrastać
 • zaludnić
 • zamieszkiwać
 • żyć
 • Angielskie znaczenie
 • anthropology
 • homeless
 • unemployment
 • jobless
 • civilization
 • demography
 • food distribution
 • population explosion
 • epidemy
 • ethnology
 • population density
 • household
 • human being
 • individual
 • clan
 • social class
 • skin colour
 • developing countries
 • developed countries
 • circle
 • overpopulation crisis
 • culture
 • population
 • humanity; mankind
 • inhabitant
 • city-dweller
 • country-dweller
 • migration
 • minority (group)
 • nationality
 • nation
 • inequality
 • foreigner; alien
 • citizen
 • health care
 • state
 • family planning
 • origin
 • descent
 • food production
 • life-expectancy
 • overpopulation
 • birth-rate
 • population growth
 • race
 • human race
 • equality
 • sociology
 • society
 • community
 • tribe
 • ethnic type
 • urbanization
 • social rank
 • commune; community
 • creed
 • size
 • zero-growth
 • .
 • powrót do początku
 • assimilate
 • stateless
 • demographic
 • to emigrate
 • ethnic
 • densely populated; heavily populated
 • to starve
 • immigrant
 • to immigrate
 • she is a full-blooded Indian
 • to colonize
 • shrinking
 • manlike; human
 • he lives in exile
 • international
 • to migrate
 • per head; per capita
 • national
 • he is a born and bred Londoner
 • she is a true-born Japanese
 • to settle down
 • person per household
 • to come from
 • he took Canadian citizenship
 • racial
 • growing; expanding; rising
 • ever-increasing (factor)
 • sparsely populated
 • decreasing
 • social
 • aging
 • indigenous
 • mouths to feed
 • population per square metre
 • over-crowded
 • poverty-stricken child
 • .
 • powrót do początku
 • to survive
 • to grow
 • to decrease; to fall
 • to give birth to a child
 • to be born
 • to increase; to rise
 • to populate
 • to dwell; to inhabit
 • to live
 • powrót do początku