Małżeństwo

Translation: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • Rzeczowniki
 • akt zawarcia związku małżeńskiego
 • awantura
 • czułość
 • dbałość
 • flirty
 • głowa rodziny
 • gospodyni domowa
 • kłótnia
 • małżeństwo
 • małżeństwo mieszane
 • małżeństwo powtórne
 • małżeństwo z wyrachowania
 • małżonek
 • małżonka
 • mąż
 • mąż oddany rodzinie
 • miesiąc miodowy
 • miłość małżeńska
 • niewierność małżeńska
 • niewolnica kuchenna
 • nowożeńcy
 • obowiązki małżeńskie
 • obrączka
 • pan młody
 • pan w swoim domu
 • panna młoda
 • pantoflarz
 • partner/ka
 • podział obowiązków domowych
 • posłuszeństwo
 • powinność małżeńska
 • pożycie małżeńskie
 • przywiązanie
 • rodzina męża/żony
 • rozwód
 • separacja
 • sprzeczka
 • stan małżeński
 • szczęśliwe małżeństwo
 • ślub
 • ślub cywilny
 • ślub kościelny
 • ukochana/y
 • wesele
 • wierność
 • wykorzystywanie
 • zaręczyny
 • zazdrość
 • zdrada
 • żona
 • .
 • Przymiotniki
 • czuły
 • dobre małżeństwo
 • gospodarny
 • kochający
 • kochliwy
 • małżeński
 • miły
 • oziębły
 • pobłażliwy
 • podejrzliwy
 • przeczulony
 • przewrażliwiony
 • samolubny
 • surowy
 • tolerancyjny
 • tyrański
 • uparty
 • wierny
 • wzorowy
 • za młody na małżeństwo
 • zaborczy
 • zazdrosny
 • zdominowany
 • .
 • Czasowniki
 • być stanowczym względem dzieci
 • być w ciąży
 • dbać o swoją żonę/męża
 • dominować
 • kłócić się
 • odbyć poród
 • odwzajemniać miłość
 • pobłażać
 • pobrać się
 • poświęcać się mężowi/żonie
 • przerwać ciążę
 • rozwieść się
 • rządzić swoim mężem/żoną
 • spodziewać się dziecka
 • sprzeczać się
 • traktować męża/żonę źle
 • troszczyć się o swego męża/żonę
 • wspierać męża/żonę
 • wychowywać dzieci
 • zaniedbywać męża/żonę
 • zaręczyć się
 • zawrzeć małżeństwo
 • zdradzić żonę/męża
 • żyć poza rodziną
 • żyć w separacji
 • .
 • Wyrażenia
 • brać sobie do serca obowiązki małżeńskie
 • być prawdziwą głową domu
 • być prawdziwą głową domu (US)
 • dobrze żyć z mężem/żoną
 • nie mieć wiele do powiedzenia w małżeństwie
 • nie odzywać się do męża
 • poświęcać się swojej rodzinie
 • rodzinę przedkłada przed wszystko
 • skupia całe swoje życie wokół swej żony
 • zbyt przejmuje się swoim starym
 • Angielskie znaczenie
 • marriage certificate
 • row
 • tenderness
 • caring
 • flirtations
 • head of the family
 • housewife
 • quarrel
 • marriage
 • intermarriage
 • second marriage
 • marriage of convenience
 • husband; spouse; mate
 • wife; spouse; mate
 • husband
 • family man
 • honeymoon
 • marital love
 • infidelity
 • kitchen slave
 • newly married couple
 • marital responsibilities
 • wedding ring
 • groom
 • boss of the home
 • bride
 • henpecked husband
 • companion; partner
 • household jobs sharing
 • obedience
 • marital duty
 • married life
 • devotion
 • in-laws
 • divorce
 • separation
 • argument
 • marital status; married state
 • happy marriage
 • wedding
 • registry wedding
 • church wedding
 • the loved one
 • wedding reception
 • faithfulness
 • unfair advantage
 • engagement
 • jealousy
 • unfaithfulness
 • wife
 • .
 • powrót do początku
 • doting; tender
 • good match
 • economical
 • loving; affectionate
 • amorous
 • marital; matrimonial
 • gracious
 • cold; estranged
 • permissive
 • suspicious
 • oversensitive
 • over-fussy
 • selfish
 • severe
 • tolerant
 • tyrannical
 • obstinate
 • faithful
 • model
 • at an unmanageable age
 • possessive
 • jealous
 • dominated
 • .
 • powrót do początku
 • to be firm with children
 • to be pregnant
 • to take care of one's wife/husband
 • to dominate
 • to quarrel
 • to deliver a baby
 • to return sb's love
 • to indulge
 • to get married
 • to be devoted to one's husband/wife
 • to have an abortion
 • to divorce
 • to rule one's husband/wife
 • to expect a baby
 • to argue
 • to mistreat one's husband/wife
 • to take care of one's husband/wife
 • to support one's husband/wife
 • to bring up children; to raise children
 • to neglect one's husband/wife
 • to engage; to get engaged
 • to contract marriage
 • to be unfaithful to one's husband/wife
 • to have no ties with one's family
 • to live in separation
 • .
 • powrót do początku
 • to take marital responsibilities to heart
 • to wear the trousers in the house
 • to wear the pants in the family
 • to get on well with one's husband/wife
 • to have not much to say in one's marriage
 • not to be on speaking terms with one's husband
 • to be devoted to one's family
 • his family always comes first
 • his life is centered around his wife
 • she fusses over her man too much
 • powrót do początku