Nawyki i nałogi

Translation: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • Rzeczowniki
 • alkohol (potocznie)
 • alkoholik
 • alkoholizm
 • kawa
 • nałóg
 • nałogowiec
 • nałogowy hazardzista
 • nałogowy palacz papierosów
 • narkoman
 • narkoman (potocznie)
 • narkotyk
 • narkotyk (potocznie)
 • narkotyki silnie uzależniające
 • narkotyki słabe
 • nawyk
 • nawyk picia
 • nawyk społeczny
 • osoba pijąca nawykowo kawę
 • papierosy
 • picie dla towarzystwa
 • pijak
 • pokusa
 • skłonność
 • środek dopingujący
 • uliczny handel narkotykami
 • uliczny handlarz narkotykami
 • (zła) skłonność
 • zły nawyk
 • .
 • Przymiotniki
 • beznadziejny (nałóg)
 • chroniczny (nałóg)
 • głęboko zakorzeniony nawyk
 • irytujący (nawyk/nałóg)
 • kompletnie zalany
 • nałogowy
 • nie znający umiaru
 • nieprzerwanie/ciągle
 • nieuleczalny (nawyk/nałóg)
 • niezbędny
 • ohydny (nawyk/nałóg)
 • paskudny (nałóg/nawyk)
 • pijany jak szewc
 • powtarzalnie
 • prowadzący do nałogu/nawyku
 • siłą nałogu/nawyku
 • szeroko rozpowszechniony
 • wiecznie pijany
 • wstrętny (nawyk/nałóg)
 • z nałogu/nawyku (np. wyjść)
 • .
 • Czasowniki
 • brać narkotyki
 • być podatnym na
 • być przyzwyczajonym
 • być szczególnie skłonnym do
 • być uzależnionym od
 • być zależnym od
 • mieć coś w nawyku
 • mieć skłonność do
 • mieć tendencję do czegoś
 • naćpać się
 • ograniczyć (np. palenie)
 • palić
 • pić
 • podchwycić nałóg/nawyk
 • popaść w nałóg
 • prowadzić do
 • przejadać się
 • przełamać nałóg
 • przestać
 • przyzwyczaić się
 • robić coś nawykowo
 • rzucić (nałóg)
 • skończyć z czymś
 • skorzystać z czegoś
 • spowodować
 • stosować narkotyki
 • być szczególnie podatnym na
 • ukształtować nałóg
 • upić się
 • upijać się (potocznie)
 • wąchać
 • wpaść w nałóg/nawyk
 • wstrzykiwać
 • wyjść z nałogu
 • wyrosnąć z czegoś
 • wyrwać się z nałogu
 • zamienić coś w nałóg
 • .
 • Wyrażenia
 • być łasuchem na słodycze
 • mieć napad
 • nie mogę się oprzeć
 • nie mogę się powstrzymać
 • nie mogę wytrzymać bez (np. papierosa)
 • on ma nałóg (czegoś)
 • palić dużo
 • palić jednego za drugim
 • pić jak szewc
 • rzadko kładzie się spać trzeźwy
 • to silniejsze ode mnie
 • wprawić się w dobry nastrój
 • wykaraskać się z nałogu
 • Angielskie znaczenie
 • booze
 • alcoholic
 • alcoholism
 • coffee
 • addiction
 • addict
 • compulsive gambler
 • cigarette addict
 • drug addict
 • junkie
 • drug
 • junk
 • hard drugs
 • soft drugs
 • habit
 • drinking habit
 • social habit
 • coffee addict
 • cigarettes
 • social drinking
 • drunkard
 • temptation
 • bias; inclination; bent
 • dope
 • drug peddling
 • drug pusher
 • propensity
 • bad habit
 • .
 • powrót do początku
 • hopeless
 • chronic (addiction)
 • ingrained habit; deep seated habit
 • annoying habit; irritating habit
 • blind drunk
 • addictive
 • overindulgent
 • constantly
 • incurable habit
 • indispensable
 • filthy habit
 • bad habit
 • as drunk as a lord
 • repeatedly
 • habit forming
 • by force of habit
 • widespread
 • permanently drunk
 • nasty habit intoxicated
 • out of habit
 • .
 • powrót do początku
 • to take drugs
 • to be apt to
 • to be accustomed to; to be used to
 • to be particularly prone to
 • to be addicted to
 • to be dependent on
 • to be in the habit of
 • to be inclined to
 • to tend to
 • to get high
 • to cut down on (smoking)
 • to smoke
 • to drink
 • to catch a habit; to pick up a habit
 • to acquire a habit
 • to lead to
 • to overeat
 • to break a habit
 • to stop(-ing)
 • to get accustomed / used to
 • to do sthg out of habit
 • to give up (a habit)
 • to cut out (sth)
 • to take advantage of
 • to cause
 • to use drugs
 • to be particularly susceptible to
 • to develop a habit; to form a habit
 • to get drunk
 • to booze
 • to sniff
 • to fall into a habit; to get into a habit
 • to inject
 • to fall out of a habit; to get out of habit
 • to grow out of
 • to break oneself out of a habit
 • to make a habit of
 • .
 • powrót do początku
 • to have a sweet tooth
 • to have a fix
 • I cant resist (doing sth)
 • I can't help it!
 • I can't do without (eg. cigarettes)
 • he has a bad habit of (doing sth)
 • to smoke like a chimney
 • to be a chain smoker
 • to drink like a fish
 • he hardly ever goes tolsed sober
 • It's stronger than me
 • to get a kick out of
 • to kick a habit
 • powrót do początku