Planowanie i plany

Translation: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • Rzeczowniki
 • data
 • decyzja
 • dzienniczek, pamiętnik
 • harmonogram
 • notatka
 • oczekiwanie
 • plan
 • planowanie rozwoju miasta
 • program
 • program (kursu/nauki)
 • program emerytalny
 • program nauczania
 • projekt/plan
 • przewidywanie
 • rezerwacja
 • rozkład jazdy itp.
 • strategia
 • taktyka
 • terminarz spotkań
 • układ/ustalenie
 • umówiony termin
 • .
 • Przymiotniki
 • plan długoterminowy
 • plan dobrze przemyślany
 • plan krótkoterminowy
 • plan niepraktyczny
 • plan pomysłowy
 • plan praktyczny
 • plan przebiegły
 • plan realistyczny
 • plan tajny
 • plan wykonalny
 • w odpowiednim czasie
 • według harmonogramu
 • według specjalnych ustaleń
 • według umowy/planu
 • według ustaleń
 • z opóźnieniem
 • z wyprzedzeniem harmonogramu
 • .
 • Czasowniki
 • być w trakcie
 • być zdecydowanym
 • dokonać korekty planów
 • dotrzymać terminu spotkania
 • iść źle
 • liczyć na coś
 • myśleć perspektywicznie
 • nie pozostawić niczego przypadkowi
 • niedotrzymać terminu spotkania
 • obmyślać plan
 • oczekiwać czegoś
 • odwołać umówione spotkanie
 • opracować plan (w celu)
 • patrzeć w przyszłość
 • planować coś
 • poczynić plany
 • poczynić przygotowania (w celu)
 • podjąć decyzję
 • podjąć postanowienie
 • postanowić
 • postępować według planu
 • potwierdzić termin spotkania
 • pracować według harmonogramu
 • przewidywać
 • przygotować
 • przygotować się
 • spisać (np.plan)
 • spiskować/planować
 • spodziewać się
 • sporządzić notatkę z czegoś
 • sugerować
 • ukartować/uknuć
 • uknuć plan
 • umówić się na randkę
 • ustalić termin spotkania/wizyty
 • wprowadzić plan do działania
 • wprowadzić plan w życie
 • wymyślić plan
 • zamierzać
 • zamierzać coś uczynić
 • zaplanować
 • zaplanować przejście na emeryturę
 • zaproponować plan
 • zarezerwować
 • zdecydować się
 • .
 • Wyrażenia
 • absolutnie nic takiego nie planowałem
 • jakie są twoje plany na...
 • moim zamiarem jest...
 • nie mam najmniejszego zamiaru (...)
 • nie mogę się doczekać
 • nigdy mi nie przyszło na myśl
 • odkładać na czarną godzinę
 • poczynić własne przygotowania
 • przejdźmy do planowania
 • spróbuję (coś zrobić)
 • użyć wpływów aby coś uzyskać
 • wszystko poszło według planu
 • Angielskie znaczenie
 • date
 • decision
 • diary
 • schedule
 • memorandum
 • expectation
 • plan
 • town planning
 • programme
 • syllabus
 • pension/retirement scheme
 • curriculum
 • blueprint
 • anticipation
 • reservation
 • timetable
 • strategy
 • tactics
 • appointment book
 • arrangement
 • appointment
 • .
 • powrót do początku
 • long-term plan
 • well-thought out plan
 • short-term plan
 • impractical plan
 • ingenious plan
 • practical plan
 • astute plan
 • realistic plan
 • secret plan
 • feasible plan
 • in due course
 • on schedule
 • by special arrangement
 • by appointment
 • by arrangement
 • behind schedule
 • ahead of schedule
 • .
 • powrót do początku
 • to be under way
 • to be determined
 • to revise one's plans
 • to keep an appointment
 • to go wrong
 • to count on sth
 • to think ahead
 • to leave nothing to chance
 • to break an appointment
 • to devise a plan
 • to look forward to sth
 • to cancel an appointment
 • to work out an arrangement to...
 • to look ahead
 • to plan
 • to make plans
 • to make an arrangement to
 • to make up one's mind
 • to make a resolution
 • to resolve
 • to follow a plan
 • to confirm an appointment
 • to work to a schedule
 • to anticipate
 • to prepare
 • to get ready
 • to write down
 • to plot
 • to expect
 • to make a note of sth
 • to suggest
 • to scheme
 • to devise a plan
 • to make a date
 • to make an appointment
 • to put a plan into operation
 • to implement a plan
 • to think out a plan
 • to intend
 • to mean to do sth
 • to arrange
 • to plan for one's retirement
 • to propose a plan
 • to book / reserve (in advance)
 • to decide
 • .
 • powrót do początku
 • nothing could be farther from my mind
 • What are your plans for...
 • my intention is (to)...
 • I have no intention whatsoever of (doing sth)
 • I can't wait to ...
 • it never occured to me
 • to put aside for a rainy day
 • make your own arrangements
 • Let's go to making plans
 • I'll make an effort to...
 • to pull strings in order to get sth
 • everything went according to plan
 • powrót do początku